НП "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”