Клуб „Млад еколог“,

Клуб „Млад еколог“,

В клуб „Млад еколог“, се изграждат  знания и умения по природни науки.  Запазването с биоравновесието се свързва с  използването на пособия за бита, от отпадъци. Някои занятия са свързани със засаждане на растения с цел да направим въздуха по чист.  Учениците се запознават с гравитацията и какво би било без нея. Изработват се макети за влиянието на луната върху земята.

 

Основната цел на клуба е участниците да усвоят система от екологични понятия и знания, да се формира у тях екологично възпитание, любов към природата и желание за опазване на природните ресурси.

             В клуба, децата имат възможността да усвоят система от екологични понятия и знания, за опазването на природата, промените на климата, устойчивото производство и потребление, ефективното използване на ресурсите, опазването на биологичното разнообразие и управлението на отпадъците