Конкурс на тема: „Коледна картичка и лична творба“

Конкурс на тема: „Коледна картичка и лична творба“

През месец декември, учениците от ОУ “Васил Левски“ взеха участие в конкурс на тема: „Коледна картичка и лична творба“. Конкурсът е обявен от Община Ябланица и вестник „Ябланица днес“. Учениците се състезаваха и в двата раздела. Ученичката Виолета Николаева Георгиева, от 5 клас успя да завоюва III място, в раздел „Лична творба“ за което получи парична награда от 50 лева, шоколад и грамота.