Участие в Ден на отворените врати в с. Кунино

Участие в Ден на отворените врати в с. Кунино

На 14.04.2022 година учениците от ОУ „Васил Левски“ взеха участие в Ден на отворените врати, организиран от Професионална гимназия по каменообработване в с. Кунино. Ръководителите на групата г-жа Борисова и г-жа Георгиева и участниците, презентираха видяното пред останалите ученици в училище.